Hjertesaker

Hjertesaker

– ei levande, grøn og rettferdig bygd med livskvalitet for alle –

Dag Sandvik

1. kandidat

Margrethe Alm

2. kandidat

Håvard Skattum

3. kandidat

Gry Bystøl Gladheim

4. kandidat

Marit Tveito Askeland

5. kandidat